Lynx Luna Maine Coon uppfödning katteri Stockholm Huddinge outcross

Vår alldeles egen linje!

Nå, nu tänker jag vara lite stolt. Så här på årsdagen sedan jag åkte på mitt livs äventyr och hämtade hem lite Maine Coon katter från Maine så ska jag prata Bluebell. And this will follow in english, just keep on scrolling!

Denna dam är nu 1 1/2 år, på bilden var hon blott 10 månader, men jag tycker hon ser så fin ut så jag återanvänder.

Bluebell har fått blivit en Maine Coon- lika riktig och äkta som någon annan Sverak katt i Sverige- för att stamboken för denna ras fortfarande står öppen! Det uppmuntras alltså att finna sig en Maine Coon katt och registrera den som en sådan och börja jobba in lite nytt blod i rasen. Det är inte något jag hittat på, det är en av anledningarna till att jag valde den här rasen att föda upp.

Tänk här finns en chans att GÖRA något i sin avel, inte bara apa efter, eller släcka bränder, utan att faktiskt bredda en genpool. Det är mäktigt, och jag önskar fler ville hoppa på tåget. Först så kan vi få en livskraftig ras där vi trycker ner genetiska sjukdomar i sin linda och botar immunologiska problem i grind! Det är DÄRFÖR rasboken fortfarande står öppen, för att de som bryr sig om rasen i USA vet att fler nya katter, precis som Bluebell, kommer att göra den här rasen ännu starkare, ännu bättre!!

So, its time for us to be a bit proud out in the open. After all its one Year ago, on the day almost, that I went on the adventure of my life to pick up som Maine Coon cats in Maine so lets talk one particular- Bluebell!

This lady is now 1 1/2 year, the pic is way older than that, but I like it so much that I recycle it.

Bluebell got to BE a Maine Coon- as real and true as any other registered MCO with a pedigree- ’cause the Studbook for this breed is still open! You are all encouraged to find your self a Maine Coon, have it registered as one, and start to mix in some fresh blood in the breed. This aint something that I just made up, it’s in fact one of the reasons i chose this breed to begin with.

Imagine for your self a chance to actually DO something in your breedingWORK, not just do what everyone else does, not just taking care of problems that already exist, but to really make the genepool wider! It’s a mighty ride, and I would hope for more people to jump on this train. By doing this we can achieve a viable breed where we try to make resistance against genetic diseases and immunologic errors. This is WHY the Studbook still is open, because those who care about this breed in the USA know that more new cats, just like Bluebell, will make this breed even stronger, even better!