Lynx Luna Maine Coon kittens stockholm

Soldier is in the House

Det här är Wackymoon Soldier från min mentor, kollega och VÄN i Danmark- Berit!!
Blir han inte snyggare för var dag som går?

Till senhösten fyller han 3 år.
Vi hoppas på en till kull före han blir pensionär.