stork

Posten som måste ta ångbåten från USA…

Vi väntar som tidigare sagts på dokument från USA, det kan tydligen komma sjövägen nu istället för med flyg och det förklarar ju delvis varför väntan blir så lång. Men till slut kommer allt på plats, det är jag säker på, nu är det sällsamma tider och vi får ha överseende både emot oss själva och andra.

Från PostNords hemsida: “Flera länder har stängt sina gränser för persontrafik, vilket innebär att stora delar av flygtrafiken stoppas. Det leder till brist i transportkapacitet och därmed stopp för post och paket till stora delar av världen.
… Transporterna av post och paket kommer i många fall att ske till lands eller sjöss och kan komma att ta längre tid än vanligt.”

Så påverkas posten av Corona