Lynx Luna Maine Coon kattungar hösten 2020 uppfödare planer ny kull

LEX SNURRAN- mentaliteten del av vårt hälsoprogram

Det finns två olika hälsoprogram för Maine Coon i Sverige, som båda är frivilliga att följa eller inte.
Så till skillnad från vissa hundraser till exempel, finns det inget test som måste göras före avel, men det finns exteriöra fel som ger avelsförbud inom vissa förbund (svansknick och navelbråck till exempel).
Av detta kan vi sluta oss till att Maine Coon än så länge räknas som en frisk ras, där ansvaret hur mycket man vill testa och hur man utvärderar sina katter och linjer läggs i huvudsak på den enskilda uppfödaren.

Genom en spännande diskussion med en blivande uppfödare kom jag att tänka på de mental-test som blivit standard för många seriösa uppfödare till (hårt avlade) hundraser…

Och uttrycket “Lex Snurran” dök upp. Vi på Lynx Luna sätter en MINST lika stor ära i att hälsotesta våra katter mentalt före de får bli avelskatter. Det syns inte i några papper eller i någon databas- men det är vår absoluta övertygelse att en riktig Maine Coon ska vara tillgiven, människoorienterad, nyfiken, smart, orädd och cool.
Vi har till följd av detta fått kastrera och omplacera en riktigt dyr och fin importerad katt, men vi har också- och detta är det viktiga- skapat katter som Snurran. Katter som får våra köpare att återvända för en andra och tredje katt. Katter som passar i alla sorts familjer och ett rykte som gör att vi inte behöver annonsera längre.

Once You go Lynx Luna You never go back- det är så vi vill ha det!
Välkommen tlll oss!