WE HAVE KITTENS!

NORTHERN LIGHTS 2023
Lynx Luna are happy to announce we have a litter of very special Kittens, where the last 8 Years of breeding-work has led to both our stunning mum, the Dam of the Litter, and the Sire! We call them all our Northern Lights since they were born November 22d 2022, en exceptional dark and stormy Day, but the 7 of them all came shining bright for us!

Dam: Lynx Luna miss Cinna mon Bun Bun

Sire: Lynx Luna Big Tom Briarlight PP
This is Lynx Luna Hilla, a HUGE girl 7,5 weeks in the Pic. There are also 3 other girls and 3 stunning boys. Take a look under "Northern Lights" in the right Corner to see who is still available and follow us for the latest pictures and info on Instagram! This HP is still under work in Progress...

Secret Kittens of Wonderland
Lynx Luna Big Tom Briarlight PP an Lynx Luna Silver Springs had a secret meeting just before they both retired! Babies were born just before Christmas and this will be the last Litter from Lynx Luna Maine Coon in a while, we have plans on going to Maine and find a new male but up until that male is matured and tested, this special Gift, with a full Pedigree of 5 Generation although Clones are 14% and ICO ap. 1% will be our Tribute to the Maine Coon as a Breed for quite a time. 2023 out for sure. They will be ready to move ( 14 weeks) end of March 2023 and more info will come of course.STAMTAVLA/ PEDIGREE

VÅR UNIKA KONTAKT MED MAINE

Vi har, som enda katteri i Sverige, ena foten i rasens vagga, Maine i USA! 2015 var vi där och tog med oss inte mindre än 5 Maine Coon katter FRÅN Maine med oss hem. NU har vi varit där igen. I Augusti 2018 var hela familjen hos den andra halvan av Lynx Luna och stannade i flera veckor. Nytt blod kom med oss hem till Sverige!
We are, as the only Cattery in Sweden (Europe?) unique in that matter that we have one foot in Maine, USA. 2015 we went over and along with our true Mainers (born and raised in Maine) managed to bring not less than 5 unique Maine Coon cats back to Europe. Now we have been to Maine again, in August 2018 we stayed in Maine, the whole family, for several weeks and of course we did not come back empty handed. ;)

EN KATTUNGE FRÅN LYNX LUNA

Våra kattungar flyttar tidigast när de är 12–14 veckor gamla. Då är de vaccinerade två gånger, chipmärkta, kastrerade, veterinärbesiktade och avmaskade vid behov. Vi kastrerar katten före leverans eftersom ingreppet blir minimalt, med mindre komplikationsrisk än med en större katt. Vår veterinär har rekommenderat och utfört "tidig" kastrering i 20 år. Det är kattungens vikt, inte ålder, som avgör när det är lämpligt. Det brukar bli mellan vecka 10-13. Veterinärbesiktning sker tidigast sju dagar före överlåtandet. Kattungarnas föräldrar är DNA-testade och hjärt- och höftröntgade. Med kattungen följer ägarbevis, stamtavla, info om Maine Coon, en personlig leksak och det foder vi ger när vi inte ger BARF (det vill säga utfodrar dem med rått kött och ben). Kattungarna är försäkrade mot dolda fel under de tre första åren. Ni är välkomna på besök (som tidigast!) efter det att kattungen har blivit 5–6 veckor och efter vi haft kontakt på annat sätt. Vi vill alltid prata i telefon med intresserade och hörs dessutom oftast fram och åter på mail och sms så att alla frågor och funderingar kan tas före besöket i möjligaste mån! Vi är en stor familj som har detta som hobby, katterna är en del av familjen och för allas bästa är vi inte ett hem öppet för "att klämma och känna på en Maine Coon" eller kolla om man är allergisk. Varje besök sker på kattmammans villkor!


TO HAVE A LYNX LUNA KITTEN

Our kittens are at least 12–13 weeks old before they can change owner. A kitten from us is vaccinated twice, chipped and neutered, dewormed if needed. It comes with a vet check up that is not more than 7 days old. Their parents are geneticly tested and have done Heart-ultrasoundscan and HD-Xray-exam. Along with the kitten comes a ownership document, the kittens pedigree, a personal toy and the food that we occasionally give them when we don't serve BARF. If you are interested in a kitten for breeding please contact us for more info around that matter!

TIDIGARE KULLAR